Tandartspraktijk

Raafstraat

Spoeddiensten

In geval van spoedgevallen kunt u contact opnemen met de praktijk. We doen ons best dan een zo spoedig mogelijke oplossing te vinden.

Ook buiten praktijkuren in de avonden en weekends is er een spoedtandarts beschikbaar om u eventueel te helpen. Het telefoonnummer

06-22303555

brengt u in contact met de tandarts die dienst heeft. Er is sprake van een "Spoedeisende situatie" als het verlenen van hulp redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld.
Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval, een nabloeding of een andere acute klacht.

Meestal is het zo, dat een behandeling door een dienstdoende tandarts contant moet worden afgerekend.
U ontvangt daarvoor een kwitantie die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.