Tandartspraktijk

Raafstraat

Links & Folders

We hopen dat als u vragen hebt over uw behandeling u deze gerust stelt aan de tandarts. Mocht u echter het besprokene nog een keer willen nalezen, kijk dan in een van de aan te klikken folders.

Daarnaast kunt u vragen hebben over bv orthodontisten en kaakchirurgen of andere organisaties die met tandheelkunde te maken hebben. Via de links kunt u makkelijk toegang vinden.