bA212:C473.   Beetregistraties
G10 Niet-standaard beetregistratie € 87,46
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11 Scharnierasbepaling € 87,46
G12 Centrale relatiebepaling € 81,63
G13 Protrale/laterale bepalingen € 58,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 524,77
G16 Therapeutische positiebepaling € 29,15
G20 Beetregistratie intra-oraal € 58,31
Diversen
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 29,15
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 320,69
G69 * Beetbeschermingsplaat € 64,14
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 58,31
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 291,54
G72 Controlebezoek MRA € 29,15
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 46,65
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
a. Onderdeel  A
H11 Trekken tand of kies € 43,73
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,65
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,06
H26 Hechten weke delen € 64,14
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling € 58,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling  € 17,49
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 58,31
H33 Hemisectie van een molaar € 69,97
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 69,97
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 52,48
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,98
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 69,97
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting € 93,29
H44 Primaire antrumsluiting € 64,14
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 81,63
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 81,63
H65 Primaire sluiting € 157,43
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 81,63
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 157,43
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 110,78
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 186,58
XI Kunstgebitten (P)
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,98
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 29,15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 58,31
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1 - 4  elementen € 87,46
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5 - 13 elementen € 174,92
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 64,14
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,49
P34 * Frame kunstgebit, 1-4  elementen € 239,06
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 326,52
P31 * Wortelkap met stift € 145,77
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls € 87,46
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 58,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,58
P45 * Noodkunstgebit € 116,61
a. Volledig kunstgebit
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 174,92
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 233,23
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak  € 379,00
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 29,15
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 64,14
P27 Reoccluderen € 58,31
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,98
P28 Naregistratie en remounten € 58,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 64,14
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 87,46
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 29,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 29,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,98
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 46,65
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 40,82
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,82
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87,46
P03  Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 58,31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 87,46
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 163,26
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,49
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 46,65
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 40,82
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,82
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87,46
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 58,31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 87,46
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,49
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 46,65
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 46,65
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 46,65
XII Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiŽnten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T21 Grondig reinigen wortel, complex € 31,49
T22 Grondig reinigen wortel, standaard € 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiŽle tandvleesbehandeling € 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiŽle tandvleesbehandeling € 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 61,22
T42 Consult parodontale nazorg € 88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg  € 156,85
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 154,51
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 169,09
Parodontale chirurgie
T70 Flapoperatie tussen twee elementen € 189,50
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 291,54
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) € 349,84
T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 58,31
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 156,85
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 151,60
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 72,88
b.  Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80 Tandvleestransplantaat € 125,36
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 102,04
T82 Tandvleescorrectie per element € 55,39
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) € 145,77
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 349,84
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 116,61
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 189,50
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87 Kroonverlenging per element € 189,50
T88 Kroonverlenging per sextant € 349,84
Directe postoperatieve zorg
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 58,31
T90 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 156,85
Diversen
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92 Parodontiumregistratie € 69,97
T93 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces € 78,71
T57 * Toepassing lokaal medicament € 62,97
T95 * (Draad)Spalk € 23,32
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 58,31
XIII Implantaten (J)
J97  Overheadkosten implantaten € 176,13
J98  Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 99,68
a.  Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01  Initieel onderzoek implantologie       € 64,67
J02 * Verlengd onderzoek implantologie    € 99,49
J03 * Proefopstelling € 134,31
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,77
b. I Pre-implantologische chirurgie
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 238,77
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 149,23
J11 Prepareren donorplaats          € 134,31
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 144,26
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging  in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 69,64
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06   Vrijleggen foramen mentale           € 29,85
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 84,57
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte      € 129,34
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad        € 59,69
J19 Toeslag esthetische zone                  € 64,67
c.  Implantologische chirurgie 
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 227,33
J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 94,02
J23 * Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) € 74,62
J29 * Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) € 35,32
J26 Moeizaam verwijderen implantaat     € 164,16
J36 Verwijderen implantaat € 32,83
J27 Vervangen eerste implantaat         € 227,33
J37 Vervanging volgend implantaat € 94,02
J39 Uitvoeren autotransplantaat € 349,84
d. Diversen
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik kostprijs
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19,90
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats         € 104,46
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 114,41
J33 Kosten implantaat € 319,50
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 9,95
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 23,32
J87 * Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat € 258,67
e. Mesostructuur
J45 * Plaatsen eerste drukknop € 119,39
J41 * Plaatsen elke volgende drukknop € 34,82
J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 203,95
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 64,67
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,87
f.     Prothetische behandeling na implantaten
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 512,37
J51 * Onder klikgebit € 333,29
J52 * Boven klikgebit € 333,29
J53 * Omvorming klikgebit € 99,49
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 129,34
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 149,23
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 174,10
J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 84,57
J58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten     € 109,44
J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 134,31
       
g. Nazorg implantologie
J60   Specifiek consult nazorg implantologie € 54,72
J61   Uitgebreid consult nazorg implantologie € 89,54
h. Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage      € 139,28
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten     € 174,10
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 198,98
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten   € 223,85
J74 * Reparatie zonder staafdemontage       € 54,72
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten   € 104,46
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten   € 129,34
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten     € 154,21
J78 * Verwijderen én vervangen drukknop € 24,87
i. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 506,40
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U) 
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiŽnten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,28
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiŽnten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15,32
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiŽnten in eenheden van vijf minuten € 15,32
XV Abonnementen (Z)
Z10 * Abonnement categorie A per maand € 7,58
Z20 * Abonnement categorie B per maand € 11,66
Z30 * Abonnement categorie C per maand € 15,74
Z40 * Abonnement categorie D per maand € 19,24
Z50 * Abonnement categorie E per maand € 23,32
Z60 * Abonnement categorie F per maand € 6,41
XVI Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)
Y01 Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,28
Y02 Onderlinge dienstverlening Maximum