Voor uw betalingen kunt u gebruik maken van de volgende IBANNUMMERS

Tandarts Van Deursen: NL 28 ABNA 0445 6506 48

Tandarts Van der Werff: NL 43 INGB 0005 2380 22